Bezpečnostní předpisy

Bezpečnostní předpisy pro svářečky a impulsní svářečky.

 

Všeobecné bezpečnostní předpisy pro svářečky.

 

Ustanovení pro firmy, organizace a podnikatele.

 

 • Každý zaměstnavatel má povinost dle zákona proškolit pracovníky o bezpečnosti při práci.
 • Jedná se o všeobecné bezpečnostní předpisy mezinárodní, ale také předpisy pro danou zem.
 • Při sváření je nutné dodržovat požární bezpečnost při svařování ve smyslu vyhlášky č. 87/2000 Sb.
 • Nákup svářečky pro firmy na ičo se řídí obchodním zákoníkem.

 

Ustanovení pro občany, pokud svářečku nakoupí občan.

 

 • Nákup svářečky se pro občany řídí občanským zákoníkem.
 • O bezpečnosti je občan informován návodem k obsluze svářečky.
 • Při sváření se občan řídí pokyny uvedenými v přiloženém návodu.

 

Ustanovení pro všechny uživatele našich svářeček.

 

1.materiály, které nelze svářet :

 

 • Je zákázáno svářet tyto materiály : mokré a nestabilní materiály, tekutiny, hořlavé a vybušné látky.
 • Dále veškeré materiály, které nejsou uvedeny v návodu k obsluze.
 • Používejte pouze materiály které jsou uvedeny v návodu.

 

2.Prostředí pro sváření.

 

 • Sváření je nutné provádět pouze v prostorách suchých a odvětrávaných.
 • Nesvářejte v prostorách vlhkých, nebezpečně výbušných, blízko ohně, benzínu a olejů.
 • Před připojením svářečky do sítě překontrolujte zda nemáte poškozenou zásuvku.
 • Obsluhu všech svářeček nesmí provádět osoba mladší 18 let.

 

3.Bezpečnostní upozornění.

 

 • Svářečky jsou určeny pro provoz do vnitřního prostředí.
 • Je nutné zabránit vniknutí vody nebo chemicky výbušných materiálů do svářečky.
 • Velkou pozornost je nutné věnovat nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Po ukončení sváření je zakázáno dotýkat se svářecího drátu.
 • Nikdy nesvářejte, když máte poškozený svářecí drát i tkaninu.
 • Svářečku provozujte v bezpečném prostředí.
 • Při sváření se zakazuje mít v blízkosti svářečky jakékoliv hořlavé materiály nebo výrobky.
 • Je zakázáno zasahovat nebo provádět vlastní úpravy svářečky.

 

4.Zodpovědnost za škody.

 

 • Prodejce shopping net praha s.r.o odmítá jakoukoliv zodpovědnost za škody způsobené osobám v důsledku nesprávné obsluhy.
 • Dále prodejce neodpovídá za škody špatnou instalací svářečky zejména pro nesprávné napětí nebo chybějící uzemnění.
 • Veškeré způsobené škody na majetku nebo přímo ohrožení osob nesprávnou instalací a provozem nelze na prodejci uplatnit jakoukoliv náhradu škody.
 • Uživatel svářečky při nesprávném postupu sváření si za škody ručí sám v plném rozsahu.

 

Dotazy na svářečky volejte na 774039244 | 774312227 nebo pište na objednavkyeshop@seznam.cz