Svářečka folií, folie návod

Impulsní svářečka

Návod k použití pro svářečky PFS 200, PFS 300 A PFS 400, PFS 300B a PFS 400B-T

I. účel výrobku

Tato impulsní svářečka je vhodná ke spojování všech druhů plastových fólií a dá se široce využít při ochraně zásob, jako jsou potraviny a cukrovinky, drogistického zboží, v domácnosti, farmaceutické výrobky, elektrické náhradní díly atd. Její používání je snadné a úsporné, jedná se o zařízení, které pro svou schopnost dokonale utěsnit polyetylenové a polypropylenové fólie, ale též materiály kombinované s hliníkovou fólií či kašírované materiály, lze využít ke kvalitnímu balení ve výrobě, při práci ve skladech nebo v různých odvětvích služeb.

II. postup práce

1.Impulsní svářečka nepoužívá vypínač. 

Zapněte síťový kabel do zásuvky 220V, v závislosti na síle svařovaného materiálu lze regulovat čas sváření. Umístěte plastovou folii na těsnicí platformu, poté stiskněte rukojeť. Elektronický obvod reguluje dobu sváření automaticky. 

Jakmile kontrolka zhasne, napájení se automaticky vypne. Od 1-2 vteřiny později, uvolněte rukojeť a dokonalý svár je dokončen.

2.Pokud se na sváru objeví přerušení nebo poškození, je to proto, že jste použili příliš dlouhý čas sváření. Prosím, je třeba nastavit kratší dobu sváření.

3.Pokud svařovaná folie nebo plastový sáček přichytí na rukojeti, je to proto, že doba chlazení nestačí. Prosím, prodlužte dobu chlazení, dokud nezhasne kontrolka a teprve poté uvolněte rukojeť.

4.Po regulaci doby sváření, již nové nastavení ponechejte v nezměněné podobě pro každé další použití. V žádném případě neprovádějte žádnou regulaci doby sváření, pokud je impulsní svářečka v chodu.

5.Přívodní kabel musí být zapojen do zásuvky po celou dobu svařování, protože, pokud přívodní kabel není zapojen svářečka nespotřebovává elektrickou energii a tudíž nepracuje.

viz odkaz - Impulsní svářečka folií PFS 400B-T a Impulsní svářečka folií PFS 300B-T

  • Vyberte si délku sváru, kterou potřebujete a klikněte na obrázek dole.

Co je svařovací zdroj naleznete v odborné literatuře encyklopedie wikipedia zde

 

svářečka, svářečka fólií, impulsní svářečka, sáčků, svářečka igelitu na balení zboží

III. upozornění

1.Vždy udržujte svářecí platformu čistou, zabráníte tím její oxidaci, která snižují životnost impulsní svářečky.

2.Zásadně nepožívejte k čištění platformy mokré předměty.

3.Pokud bude mít impulsní svářečka podložku pod topným tělesem poškozenou, vystavujete se nebezpečí zkratu a poškození topného tělesa. 

Proto je nezbytné vždy podložku zkontrolovat pokaždé při výměně topného tělesa. V případě, že podložka bude poškozená je nutné ji vyměnit.

4.Při výměně topného tělesa je nutno dbát na to, aby nové mělo stejné specifikace jako původní.

5.Zkontrolujte rukojeť, aby dlouhým používáním nedošlo k poškození gumy, které může mít vliv na svařovací účinek.

 

Zákaz manipilace a používání osobám mladším 18let.

  • Výrobek splňuje EU normy EMC 89/336/EEC a LVD 73/23/EEC. 
  • Výrobek splňuje požadavky zákona 168/1997 Sb, 169/1997 Sb a nařízení vlády 17/2003, 18/2003, 24/2003
  • Výrobky nejsou vhodné pro fabrickou výrobu, pro tyto účely volte svářečky profesionální, které jsou pro zatížení ve výrobě určeny.

 

Klíčová slova-svářečka, svářečka fólií, impulsní svářečka, sáčků, svářečka igelitu na balení zboží, impulse sealer, Svářečka na hliníko-plastové folie, svářečka poradna